Overgangsspill

For å skape gode skuddmuligheter i angrep, kan det være nyttig med overgangspill. Overgangspill skaper ofte gode valgmuligheter fordi motstanderens forsvar blir satt i bevegelse. Motstanderen må også omorganisere seg og "telle" på nytt. Det som er morsomt med denne type spill, er at man alltid ser nye muligheter fordi forsvaret aksjonerer ulikt fra gang til gang. Legg alltid merke til linjespillers sperrer og rykk.

Treningstipset er hentet fra: www.handball.no