Fra 20. januar 2021 kan barn opp til 20 år trene som normalt i Marnarhallen etter to uker med nedstengning. Treninger for voksne over 20 år tillates ikke av lokale smittevernmyndigheter og i samsvar med nasjonale anbefalinger. 
 
Det er ikke satt sluttdato for nye tiltak, de gjelder så lenge det er behov og vurderes fortløpende. Mer info på: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak-fra-20.-januar-2021/id2826828/
 
Hovedsponsorer