Kontaktliste

COM_FABRIK_ORDERAnsvar COM_FABRIK_ORDERNavn Mobil Telefon E-post
(1) Leder Håkon Heddeland, Matkroken 13, 4532 Øyslebø 41499824 hhed@online.no
(3) Kasserer - Fakturaadresse Lillian Knaben, Kjerrevaneset 29, 4534 Marnardal lilkn@online.no
(5) Sekretær Leif Arild Fidje
(4) Styremedlem - Barneidrettsansvarlig Christine Håland
(7) Varamedlem - 2. Dag Ove Skuland 95995501 d-ove-s@online.no
(8) Nettside ansvarlig Ola Torgeir Bue 92042101 ola.t.bue@gmail.com
(2) Nestleder Inger Britt Foss
(6) Varamedlem - 1 Nina O. Dalene
Hovedsponsorer
PGE