Årsmøte 2016 vedtok den 13.2.2017 ny organisasjonsplan for MIL. Planen erstatter tidligere handlingsplan.

Organisasjonsplanen er en 4-års plan og gjelder fra 2017- 2021. Planen skal rulleres årlig og behandles av hvert årsmøte.

Nedenfor følger av praktiske årsaker også vedtekter, retingslinjer og statuetter.

 
Hovedsponsorer