Marnardal IL avholder årsmøte tirsdag 11. februar 2020 kl. 19:00 i Aulaen ved Marnarhallen. 
Alle medlemmer er hjertelig velkomne! -Enkel bevertning. 
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest to uker før møtet.
Fullstendig saksliste legges ut på hjemmesiden til idrettslaget senest en uke før årsmøtet.
 
Håkon Heddeland
Styreleder
Hovedsponsorer